MONITORING ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH UDÁLOSTÍ V EVROPĚ

Nabídka

ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDNOTLIVCE


  licence pro jednoho uživatele

  pravidelný týdenní monitoring evropských událostí

  mimořádné zpravodajství

ROZŠÍŘENÁ LICENCE PRO JEDNOTLIVCE A ORGANIZACE DO PĚTI UŽIVATELŮ


  licence pro jednoho až pět uživatelů

  pravidelný týdenní monitoring evropských událostí

  mimořádné zpravodajství

  měsíční přehled evropských událostí

  analýzy a shrnutí dokumentů evropských institucí

ROZŠÍŘENÁ LICENCE PRO ORGANIZACE S VÍCE NEŽ PĚTI UŽIVATELI


  pravidelný týdenní monitoring evropských událostí

  mimořádné zpravodajství

  měsíční přehled evropských událostí

  analýzy a shrnutí dokumentů evropských institucí

Kontakt

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU, NAPIŠTE NÁM!