Příklady naší analytické činnosti


 • Pravidelné měsíční SVOD analýzy k situaci na trhu EU s mlékem (2016-2020)
 • Pravidelné měsíční SVOD analýzy k situaci na trhu EU s cukrem (2017-2020)
 • Pravidelné měsíční SVOD analýzy k vyjednávání o SZP (2018-2020)
 • Pravidelné měsíční SVOD analýzy k vyjednávání o Evropské zelené dohodě a Farm to Fork (2019-2020)
 • Pravidelné měsíční SVOD analýzy k situaci v potravinářství v EU (2019-2020)
 • Pravidelné měsíční SVOD analýzy k situaci ohledně COVID-19 (2020)
 • Hloubková analýza vývoje vyjednávání o Společné zemědělské politice v Evropských institucích a v jednotlivých nevládních zemědělských organizacích na úrovni Evropské Unie i jednotlivých členských států (01/2017-03/2019)
 • Shrnutí a základní analýza návrhu Evropské komise k Společné zemědělské politice (2018)
 • Shrnutí a základní analýza návrhu Evropské komise k Víceletému finančnímu rámci po roce 2020 (2018)
 • Shrnutí a základní analýza Evropské zelené dohody (2019)
 • Shrnutí a základní analýza Evropského právního rámce pro klima (2020)
 • Shrnutí a základní analýza Strategie Farm to Fork (2020)
 • Shrnutí a základní analýza Strategie EU pro biologickou rozmanitost (2020)
 • Shrnutí a základní analýza hodnocení nařízení o umisťování přípravků na ochranu rostlin na trh a hodnocení nařízení o maximálních limitech reziduí pesticidů (2020)
 • Shrnutí a základní analýza hodnocení implementace národních cílů členských států EU v oblasti udržitelného používání pesticidů (2020)
 • Shrnutí a základní analýza podkladového dokumentu Evropské komise k propojení SZP a Evropské zelené dohody (2020)
 • Shrnutí a základní analýza hodnocení Nařízení EU o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (2020)
 • Shrnutí a základní analýza zprávy o dalších způsobech použití a prezentace nutričních tvrzení na předních stranách obalů potravin (2020)
 • Shrnutí a základní analýza Akčního plánu pro oběhové hospodářství (2020)
 • Shrnutí a základní analýza Strategie EU pro chemické látky (2020)
 • Shrnutí a základní analýza Strategie EU pro methan (2020)
 • Shrnutí a základní analýza podkladových vodítek Komise k nastavení eko-schémat (2020)
 • Shrnutí a základní analýza podkladových dokumentů Komise k taxonomii (2020)
 • Shrnutí a základní analýza výsledků voleb v Evropském parlamentu k reformě Společné zemědělské politiky (2020)
 • Seznam aktuálních veřejných konzultací souvisejících s evropskou zemědělskou / potravinářskou politikou & Evropskou zelenou dohodou (2020)
 • Souhrnný přehled iniciativ Evropské komise plánovaných na období 2021-2024, připravované akční plány a strategie (2020)
 • …a další
V případě zájmu o zakoupení jednotlivých dokumentů kontaktujte info@agrieu.cz