MONITORING ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH UDÁLOSTÍ V EVROPĚ

Nabídka

ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDNOTLIVCE


    licence pro jednoho uživatele

    pravidelný týdenní monitoring evropských událostí

    mimořádné zpravodajství

ROZŠÍŘENÁ LICENCE PRO JEDNOTLIVCE A ORGANIZACE DO PĚTI UŽIVATELŮ


ROZŠÍŘENÁ LICENCE PRO ORGANIZACE S VÍCE NEŽ PĚTI UŽIVATELI


Kontakt

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU, NAPIŠTE NÁM!